Oktatási elveink

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének tagjaként a közösen elfogadott állásfoglalást követjük.
"A nyelviskolák oktatásuk során korszerű nyelvpedagógiát valósítanak meg, ha az alábbi elveket követik:

  • szintrendszerük kidolgozása, nyelvi szintfelmérésük, a hallgatók csoportba sorolása, az egyes szinteken folyó nyelvoktatás a KER rendszerei és ajánlásai szellemében történik; a nyelvoktatás kommunikatív szemléletű,
  • az óravezetés - kivételes helyzetektől eltekintve - a célnyelven folyik, a foglalkozások alatt mind a tanár, mind a hallgatók arra törekszenek, hogy a kommunikációban kizárólag a célnyelvet használják,
  • az oktatási program (tanterv, tanmenet) megfelelő ütemezésében, közvetlenül törekszik mind a négy/öt nyelvi alapkészség fejlesztésére, illetve annak a gyakorlati megfontolásnak az érvényesülésére, miszerint a nyelvhasználat nem csupán cél, hanem elsődleges eszköz is a tanulási/tanítási folyamatban,
  • a készségfejlesztő gyakorlatok figyelembe veszik, hogy a recepciónál a pontosság, a produkciónál a nyelvtani helyesség mellett számos ezekkel egyenrangú tényezőnek kell érvényesülnie, illetve, hogy az egyes készségfejlesztő gyakorlatok csak a C1-es szinthez közelítve törekedhetnek egyszerre minden fontos tényező érvényesítésére,
  • az alkalmazott módszerek, eljárások elsődlegesen törekszenek az autentikusságra mind a tananyagok (szövegek) kiválasztásánál, mind a produktív, interaktív gyakorlatok cselekvései indulásakor,
  • az óravezetés erősen épít a csoportdinamika eszközeire (pl. pármunkára, csoportmunkára) és a frontális módot csak a legszükségesebb esetekben alkalmazza,
  • az oktatás alapelve a hallgatói indukció; a tanár, az alkalmazott módszerek, eljárások motiválják, támogatják a hallgatók aktivitását, kreativitását, tanulási autonómiáját."

www.nyelviskola.hu