Képzési dokumentáció

 • Jelentkezési lap (a hallgató adatai és képzési igényei)
 • Előzetes tudásszint felmérésének igazolása (szintfelmérés, képzési tanácsadás)
 • Felnőttképzési szerződés (a Prime Oktatóház és a hallgató között)
 • Oktatási terv:
 • a csoport szintje és felnőttoktatási azonosítója
 • az oktatás helyszíne és időpontja
 • az oktatás formája
 • a képzés kimenete és célja
 • a kitűzött cél eléréshez várhatóan szükséges óraszám
 • mérési pontok ideje
 • hiányzás mértéke
 • Jelenléti ív és haladási napló:
 • oktató, hallgató neve, elérhetősége
 • csoport szintje, száma
 • képzési program neve, a modul száma
 • megtartott órák száma, időpontja
 • göngyölített óraszám
 • az óra tartalma /a tananyag egysége, típusa
 • a későn lemondott óra/órák száma, időpontja
 • hallgatók és az oktató aláírásai
 • Hiányzási összesítés havi lebontásban
 • Hallgatók eredményeinek összesítése (szóbeli/írásbeli) tanfolyamonként
 • Hallgatói vélemények, kérések összesítése tanfolyamonként
 • Tanúsítványok, igazolások a képzés(ek) elvégzéséről illetve teljesítéséről
 • Statisztikai adatlap (OSAP)